Zaharia 4:2-3 2El m-a întrebat: „Ce vezi?” Eu am răspuns: „M-am uitat, şi iată că este un sfeşnic cu totul de aur, şi deasupra lui, un vas cu untdelemn, şi pe el, şapte candele cu şapte ţevi pentru candelele care sunt în vârful sfeşnicului.

Sfeşnic. Simbolismul este evident împrumutat de la sfeşnicul din Sanctuar. Cel din vechiul tabernacol avea şapte candele (Exod 25,31-40). Templul lui Solomon avea zece candelabre; cinci pe dreapta şi cinci pe stânga (1Regi 7,49). Actualul sfeşnic nu este, totuşi, ca cel dinainte şi poartă propria învăţătură distinctivă.

Vas. Acesta conţinea untdelemnul, cu care erau alimentate cele şapte candele prin şapte ţevi.

3Şi lângă el sunt doi măslini, unul la dreapta vasului, şi altul, la stânga lui.”

Măslini. Potrivit cu v. 12, aceşti pomi ofereau ulei vasului central, care, la rândul lui, aproviziona candelele.

Deschide Biblia