Zaharia 4:11-14 11Eu am luat cuvântul şi i-am zis: „Ce înseamnă aceşti doi măslini la dreapta sfeşnicului şi la stânga lui?”

Ce înseamnă aceşti? Semnificaţia celor doi măslini (v. 3) încă nu fusese explicată.

12Am luat a doua oară cuvântul şi i-am zis: „Ce înseamnă cele două ramuri de măslin care sunt lângă cele două ţevi de aur prin care curge uleiul auriu din el?” 13El mi-a răspuns: „Nu ştii ce înseamnă?” Eu am zis: „Nu, domnul meu.” Şi el a zis: 14„Aceştia sunt cei doi unşi care stau înaintea Domnului întregului pământ.”

Doi unşi. Ei sunt descrişi ca stând înaintea Domnului. În mod simbolic măslinii dădeau untdelemn pentru candele (v. 12). Untdelemnul este un simbol al Duhului Sfânt (vezi comentariul la

v. 6). Prin urmare unşii sunt unelte cereşti prin care Duhul Sfânt este dat fiinţelor omeneşti care sunt cu totul consacrate servirii Lui. Misiunea celor doi unşi este de a duce lumină şi putere poporului lui Dumnezeu (TM 510). Se aşteaptă de la aceia care primesc o astfel de împărtăşire cerească ca la rândul lor să transmită aceste binecuvântări altora.

Ioan în Apocalipsa, de asemenea menţionează doi măslini şi îi pune în paralelă cu cele două sfeşnice, care stau înaintea Domnului pământului (Apocalipsa 11,4). Prin simbolurile acestea el îi identifică pe cei doi martori care reprezintă Scripturile Vechiului şi Noului Testament (GC 267). Astfel, cu toate că cei doi profeţi au văzut simboluri asemănătoare, semnificaţia acestor două simboluri nu a fost identică.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 1–14COL 407, 408; CS 261; TM 188, 377; 6T 296, 458, 459 1–4COL 407; TM 509 1–6PK 593 1–96T 458 2, 3 COL 418; 6T 11, 116, 117, 123; 7T 249 6 AA 17; COL 67, 407, 408; Ev 19; GC 232, 529; GW 251, 383; LS 202; PK 596; TM 188, 264, 509, 512; 2T 608; 4T 535; 5T 668; 6T 50, 74; 7T 90; WM 177 7 PK 594, 595; 7T 170 9 PK 595, 596 10 CS 48; PK 595; 7T 169 10–146T 459 11 TM 510 11–14CW 114; Ev 282; MM 184; PK 593; TM 338, 340; 6T 11, 116, 117, 123; 7T 148, 154, 249 12 COL 407; 7T 195 14 COL 408; TM 510

Deschide Biblia