Psalmii 97

Copyright © Radio Vocea Speranței

1Domnul împărăţeşte: să se înveselească pământul şi să se bucure ostroavele cele multe! 2Norii şi negura Îl înconjoară, dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Său de domnie. 3Înaintea Lui merge focul şi arde de jur împrejur pe potrivnicii Lui. 4Fulgerele Lui luminează lumea, pământul Îl vede şi se cutremură. 5Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ. 6Cerurile vestesc dreptatea Lui, şi toate popoarele văd slava Lui. 7Sunt ruşinaţi toţi cei ce slujesc icoanelor şi care se fălesc cu idolii: toţi dumnezeii se închină înaintea Lui. 8Sionul aude lucrul acesta şi se bucură; se înveselesc fiicele lui Iuda de judecăţile Tale, Doamne! 9Căci Tu, Doamne, Tu eşti Cel Preaînalt peste tot pământul, Tu eşti preaînălţat mai presus de toţi dumnezeii. 10Urâţi răul, cei ce iubiţi pe Domnul! El păzeşte sufletele credincioşilor Lui şi-i izbăveşte din mâna celor răi. 11Lumina este semănată pentru cel neprihănit, şi bucuria, pentru cei cu inima curată. 12Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul şi măriţi prin laudele voastre sfinţenia Lui!