Psalmii 2

Copyright © Radio Vocea Speranței

1Pentru ce se întărâtă neamurile şi pentru ce cugetă popoarele lucruri deşarte? 2Împăraţii pământului se răscoală, şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său, zicând: 3„Să le rupem legăturile şi să scăpăm de lanţurile lor!” 4Cel ce şade în ceruri râde, Domnul Îşi bate joc de ei. 5Apoi, în mânia Lui, le vorbeşte şi-i îngrozeşte cu urgia Sa, zicând: 6„Totuşi, Eu am uns pe Împăratul Meu pe Sion, muntele Meu cel sfânt.” 7„Eu voi vesti hotărârea Lui” – zice Unsul – „Domnul Mi-a zis: „Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut. 8Cere-Mi, şi-Ţi voi da neamurile de moştenire, şi marginile pământului în stăpânire! 9Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier şi le vei sfărâma ca pe vasul unui olar.” 10Acum, dar, împăraţi, purtaţi-vă cu înţelepciune! Luaţi învăţătură, judecătorii pământului! 11Slujiţi Domnului cu frică şi bucuraţi-vă, tremurând. 12Daţi cinste Fiului, ca să nu Se mânie, şi să nu pieriţi pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă! Ferice de toţi câţi se încred în El!