Cântarea Cântărilor 7

1 Ce frumoase îţi sunt picioarele în încălţămintea ta, fată de domn! Marginile rotunde ale coapsei tale sunt ca nişte lănţişoare de pus la gât, lucrate de mâinile unui meşter iscusit.

Ce frumoase. Versetele 1-5 sunt o laudă probabil din partea doamnelor care privesc, deşi mulţi consideră că vorbele sunt rostite de Solomon.

Ca nişte lănţişoare. [Ca nişte giuvaeruri, KJV]. Accentul este probabil asupra giuvaerurilor, lucrate cu iscusinţă, pe care ea le poartă acum.

2 Pântecele tău este un pahar rotund de unde nu lipseşte vinul mirositor; trupul tău este un snop de grâu încins cu crini.

Verset ce nu a fost comentat.

3 Amândouă ţâţele tale sunt ca doi pui de cerb, ca gemenii unei căprioare.

Doi pui de cerb. Compară cu cap. 4,5.

4 Gâtul tău este ca un turn de fildeş; ochii tăi sunt ca iazurile Hesbonului de lângă poarta Bat-Rabim; nasul tău este ca turnul Libanului care priveşte spre Damasc.

Ca un turn. Compară cu cap. 4,4.

Iazurile. [iazuri de peşte, KJV]. Literal, "iazuri", aşa cum e tradus în 2 Samuel 2,13.

Hesbonului. Hesbonul este în general identificat cu Tell Hesbân, la 24 km est de Iordan. Această aşezare nu oferă nici o mărturie din timpul lui Moise, dar este bine atestat din perioada judecătorilor şi a monarhiei, care avea în cuprins părţi dintr-un rezervor mare de apă deschis.

Bat-Rabin. Literal, "fiica mulţimii". Fără îndoială numele uneia din porţi.

5 Capul tău este cum e Carmelul, şi părul capului tău este ca purpura împărătească: până şi un împărat ar fi înlănţuit de pletele tale!…

Carmelul. Un şir de dealuri înalte de 500 m înălţime, care forma hotarul de sud-vest al câmpiei Ezdraelonului şi a Golfului Acra.

Pletele. [Galerii, KJV]. Semnificaţia cuvântului de aici e nesigur. În Genesa 30,38.41 înseamnă "jgheaburi". S-ar putea să derive dintr-o rădăcină care înseamnă "a curge", prin urmare "revărsare". De aceea a fost sugerată definiţia "plete". Împăratul vorbeşte despre sine ca fiind prins în buclele părului sulamitei.

6 Ce frumoasă şi ce plăcută eşti, tu, iubito, în mijlocul desfătărilor!

Verset ce nu a fost comentat.

7 Statura ta este ca finicul, şi ţâţele tale ca nişte struguri.

Finicul. Ebr. tamar. Palmierul înalt şi graţios era un simbol potrivit pentru frumuseţea feminină. Numele Tamar a fost purtat de diferite femei (Genesa 38,6; 2 Samuel 13,1).

8 Îmi zic: „Mă voi sui în finic şi-i voi apuca crăcile!” Atunci ţâţele tale vor fi ca strugurii din vie, mirosul suflării tale ca al merelor.

Verset ce nu a fost comentat.

9 Şi gura ta toarnă un vin ales care curge lin ca răspuns la dezmierdările mele şi alunecă pe buzele noastre când adormim!

Verset ce nu a fost comentat.

10 Eu sunt a iubitului meu, şi el doreşte de mine.

Eu sunt a iubitului meu. Un refren (vezi cap. 2,16; 6,3) care încheie secţiunea de preamărire a frumuseţii miresei.

11 Vino, iubitule, haidem să ieşim pe câmp, să rămânem noaptea în sate!

Să ieşim. În secţiunea aceasta mireasa exprimă dorul ei după casa ei din Liban. Ea poate fi imaginată ca rugându-l pe soţul ei să o ducă înapoi în vechiul ei cămin, făgăduindu-i din nou că-l va iubi.

12 Dis-de-dimineaţă ne vom duce la vii să vedem dacă a înmugurit via, dacă s-a deschis floarea şi dacă au înflorit rodiile. Acolo îţi voi da dragostea mea.

Verset ce nu a fost comentat.

13 Mandragorele îşi răspândesc mirosul, şi deasupra uşii avem tot felul de roade bune, noi şi vechi, pe care, pentru tine, iubitule, le-am păstrat.

Mandragorele. Potrivit etimologiei populare, "mere de dragoste". Se presupunea că trezea dorinţa erotică şi că favoriza procreaţia (vezi Genesa 30,14-16).