Cântarea Cântărilor 6

1 Unde s-a dus iubitul tău, cea mai frumoasă dintre femei? Încotro a apucat iubitul tău, ca să-l căutăm şi noi împreună cu tine? –

Unde. Fiicele Ierusalimului se adresează acum miresei pentru a vedea ce mai are ea de zis.

2 Iubitul meu s-a coborât la grădina lui, la stratul de miresme, ca să-şi pască turma în grădini şi să culeagă crini.

La grădina lui. Neliniştea cu privire la pierderea preaiubitului ei a trecut. Ea ştie că el e ocupat în altă parte. Nu s-a întâmplat nimic care să strice fericirea lor.

3 Eu sunt a iubitului meu, şi iubitul meu este al meu; el îşi paşte turma între crini. –

Verset ce nu a fost comentat.

4 Frumoasă eşti, iubito, ca Tirţa, plăcută ca Ierusalimul, dar cumplită ca nişte oşti sub steagurile lor.

Ca Tirţa. În v. 4-10 Solomon laudă cu îmbelşugare pe mireasa lui. Probabil că Tirţa trebuie identificată cu Tell el-Fâr'ah, la aproximativ 11 km nord-est de Sihem, în ţinutul lui Efraim. Fără îndoială că cetatea era vestită pentru frumuseţea ei.

Plăcută ca Ierusalimul. Solomon se foloseşte de propria sa cetate de scaun din partea de nord a Palestinei pentru a ilustra frumuseţea nemaiîntâlnită a miresei sale. Ierusalimul era vestit pentru frumuseţea lui (vezi Psalm 48,2; 50,2; Plângeri 2,15).

5 Întoarce-ţi ochii de la mine, căci mă tulbură. Perii tăi sunt ca o turmă de capre care poposesc pe coama Galaadului.

Verset ce nu a fost comentat.

6 Dinţii tăi sunt ca o turmă de oi care ies din scăldătoare, toate cu gemeni, şi niciuna din ele nu este stearpă.

Verset ce nu a fost comentat.

7 Obrazul tău este ca o jumătate de rodie, sub marama ta…

Verset ce nu a fost comentat.

8 Am şaizeci de împărătese, optzeci de ţiitoare, şi fete fără număr,

Şasezeci de împărătese. Aceasta e probabil o referire la haremul lui Solomon. Numărul soţiilor e mult mai mic decât cel dat în 1 Regi 11,3. Evident cântarea aceasta este scrisă undeva la începutul domniei lui Solomon.

9 dar numai una singură este porumbiţa mea, neprihănita mea; ea este singură la mama sa, cea mai aleasă a celei ce a născut-o. Fetele o văd şi o numesc fericită; împărătesele şi ţiitoarele de asemenea o laudă. –

Verset ce nu a fost comentat.

10 „Cine este aceea care se iveşte ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca nişte oşti sub steagurile lor?” –

Cumplită ca nişte oşti. Frumuseţea şi tăria sunt contopite aici într-o descriere care a fost aplicată în mod corect şi corespunzător bisericii (vezi PK 725; AA 91). Unii consideră că întrebarea din acest verset e formulată de doamnele de la curte, atunci când au văzut prima dată pe sulamita.

11 M-am coborât în grădina cu nuci, să văd verdeaţa din vale, să văd dacă a înmugurit via şi dacă au înflorit rodiile.

M-am pogorât. Afirmaţia aceasta aparţine în mod evident miresei.

12 Dar fără să bag de seamă, dorinţa mea m-a dus la carele poporului unui om ales. –

Om ales. [Amminadib, KJV]. Semnificaţia acestei expresii este neclar. Tradus literal înseamnă : "Poporul meu, nobilul". Mireasa îşi imaginează că e ridicată şi aşezată într-o trăsură, desigur, alături de Solomon.

13 Întoarce-te, întoarce-te, Sulamito! Întoarce-te, întoarce-te, ca să te privim. – Ce aveţi voi să vă uitaţi la Sulamita ca la nişte fete ce joacă în cor?

Întoarce-te, Sulamito! Poate cuvintele acestea sunt spuse de membrii suitei, care exprimă dorinţa de a o privi mai mult pe împărăteasa acum cunoscută.

Ce aveţi voi să vă uitaţi? [Ce veţi vedea? KJV]. O fermecătoare manifestare de modestie.

Ce joacă. [Compania, KJV]. [Ca la nişte fete ce joacă în cor, trad. Cornilescu; ca şi cum ar fi

compania a două oştiri, KJV]. Literal, "dansul". Unii au sugerat că această expresie se referă la corul fetelor miresei şi la corul celor mai distinşi bărbaţi ai mirelui. Alţii gândesc că referirea este la vreun obicei local pe care nu-l înţelegem acum. Iar alţii preferă să translitereze cuvintele ca "două oştiri" (Mahanaim) şi văd o aluzie la "dansul" oştirii îngereşti la Mahanaim la întoarcerea lui Iacob în Canaan (vezi Genesa 32,1-3). Dacă lucrurile stau aşa, în acest puncrt, sulamita dă o reprezentaţie cu "dansul Mahanaim".

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE 10AA 91 ; CH 464 ; ChS 147, CM 7 ; GC 425 ; PK 725 ; 5T 82