Zsoltárok könyve 98

1Zsoltár. Énekeljetek az Úr nak új éneket, mert csodákat tett! Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja. 2Megmutatta szabadító erejét az Úr, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát. 3Hűséggel és szeretettel gondolt Izráel házára, és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását. 4Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön! Örvendezve vigadjatok, zsoltárt énekeljetek! 5Énekeljetek az Úr nak hárfakísérettel, hárfakísérettel zengő éneket! 6Harsonákkal és kürtzengéssel ujjongjatok a király, az Úr előtt! 7Zúgjon a tenger a benne levőkkel, a földkerekség és a rajta lakók! 8Tapsoljanak a folyók, a hegyek mind ujjongjanak 9az Úr előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket.