Zsoltárok könyve 97

1Uralkodik az Úr! Vigadjon a föld, örüljön a sok sziget! 2Felhő és sűrű köd van körülötte, igazság és jog trónjának támasza. 3Tűz jár előtte, és megemészti ellenségeit mindenütt. 4Villámai bevilágítják a földkerekséget, látja ezt a föld, és megremeg. 5Viaszként olvadnak meg a hegyek az Úr előtt, az egész föld Ura előtt. 6Az egek hirdetik igazságát, minden nép látja dicsőségét. 7Megszégyenülnek a bálványimádók mind, akik a bálványokkal dicsekszenek. Az Úr előtt borul le minden isten. 8Hallja ezt Sion, és örül, Júda leányai vigadnak ítéleteiden, ó, Ur am! 9Mert te vagy, Ur am, a legfenségesebb az egész földön, magasan fölötte vagy minden istennek. 10Ti, akik szeretitek az Ur at, gyűlöljétek a gonoszságot! Megőrzi ő híveinek életét, kimenti őket a bűnösök kezéből. 11Fényözön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. 12Örüljetek, ti, igazak, az Úr nak, magasztaljátok szent nevét!