Zsoltárok könyve 96

1Énekeljetek új éneket az Úr nak, énekelj az Úr nak, te egész föld! 2Énekeljetek az Úr nak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását mindennap! 3Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek! 4Mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmetesebb minden más istennél. 5Hiszen a népek istenei csak bálványok, az Úr pedig az ég alkotója. 6Fenség és méltóság jár előtte, erő és ékesség van szentélyében. 7Népek törzsei! Magasztaljátok az Ur at! Magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát! 8Magasztaljátok az Úr dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek udvaraiba! 9Boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben, reszkess tőle, te egész föld! 10Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az Úr! Bizony szilárdan áll a világ, nem inog. Igazságosan ítéli a népeket. 11Örüljön az ég, örvendezzen a föld, zúgjon a tenger a benne levőkkel! 12Ujjongjon a mező és minden, ami rajta van! Ujjongnak majd az erdő fái mind 13az Úr előtt, amikor eljön, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket.