Zsoltárok könyve 95

1Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt! 2Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval! 3Mert nagy Isten az Úr, nagy király minden isten fölött. 4Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi. 5Övé a tenger, hiszen ő alkotta, a szárazföldet is az ő keze formálta. 6Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk, az Úr előtt! 7Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, 8ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meríbánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában, 9ahol megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet. 10Negyven évig bosszankodtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam: Tévelygő szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat. 11Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére!