Zsoltárok könyve 87

1Kórah fiainak zsoltáréneke. Szent hegyen alapította 2az Úr Sion kapuit: jobban szereti Jákób minden lakóhelyénél. 3Dicső dolgokat beszélnek rólad, Isten városa! (Szela.) 4Egyiptomot és Babilóniát azok között fogom említeni, akik ismernek engem. Filiszteának, Tírusznak és Etiópiának itt van a szülőhazája. 5Sionról pedig ezt mondják: Mindegyiküknek ez a szülőhazája, a Felséges szilárdítja meg. 6Az Úr számba veszi a népeket, amikor beírja őket: Itt van a szülőhazájuk. (Szela.) 7Körtáncban éneklik: Minden forrásom belőled fakad.