Zsoltárok könyve 84

1A karmesternek: „A szőlőtaposók” kezdetű ének dallamára. Kórah fiainak zsoltára. 2Mily kedvesek a te hajlékaid, ó, Seregek Ur a! 3Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez. 4Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi oltáraidnál, Seregek Ur a, királyom és Istenem! 5Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! (Szela.) 6Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. 7Ha a Siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. 8Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. 9Ur am, Seregek Istene, hallgasd meg imádságomat! Figyelj rám, Jákób Istene! (Szela.) 10Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkented személyére! 11Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. 12Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik feddhetetlenül élnek. 13Seregek Ur a, boldog az az ember, aki benned bízik!