Zsoltárok könyve 3

1Dávid zsoltára, abból az időből, amikor fia, Absolon elől menekült. 2Ur am, mily sok ellenségem van, mily sokan támadnak rám! 3Sokan mondják rólam: Nem segít rajta Isten! (Szela.) 4De te, Ur am, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölemeled fejem. 5Hangosan kiáltok az Úr hoz, és ő meghallgat szent hegyén. (Szela.) 6Lefekszem, alszom és fölébredek, mert az Úr támogat engem. 7Nem félek a sok ezernyi néptől, amely körülvett engem. 8Állj mellém, Ur am, szabadíts meg, Istenem! Hiszen te vered arcul minden ellenségemet, kitördeled a bűnösök fogait! 9Az Úr tól jön a szabadítás. Legyen áldásod népeden! (Szela.)