Zsoltárok könyve 26

1Dávidé. Ur am, szolgáltass nekem igazságot, mert feddhetetlenül éltem, az Úr ban bíztam ingadozás nélkül! 2Vizsgálj meg, Ur am, és próbálj meg, kutasd át szívemet-lelkemet! 3Mert hűséged szemem előtt van, igazságod szerint járok-kelek. 4Nem ülök hitvány emberek közé, alattomosokkal nem járok együtt. 5Gyűlölöm a gonoszok társaságát, nem ülök le a bűnösök közé. 6Ártatlan vagyok, megmosom kezemet, úgy járom körül oltárodat, Ur am, 7hangos hálaéneket zengve, felsorolva sok csodatettedet. 8Ur am, szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét. 9Ne ragadd el lelkemet a vétkesekkel, életemet a vérontókkal együtt, 10akiknek a keze tele van gyalázattal, jobbjuk megvesztegetéssel. 11Hiszen én feddhetetlenül élek, válts meg, és könyörülj rajtam! 12Lábam biztos talajon áll, áldom az Ur at a gyülekezetben.