Zsoltárok könyve 149

1Dicsérjétek az Ur at! Énekeljetek az Úr nak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében! 2Örüljön alkotójának Izráel, Sion lakói örvendezzenek királyuknak! 3Dicsérjétek nevét körtáncot járva, énekeljetek neki dobokkal, hárfakísérettel! 4Mert gyönyörködik népében az Úr, győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat. 5Vigadnak a hívek e dicsőségben, ujjonganak pihenőhelyükön. 6Szájuk Istent magasztalja, kezükben kétélű kard van. 7Bosszút állnak a népeken, megfenyítik a nemzeteket. 8Láncra verik királyaikat, vasbilincsbe előkelőiket. 9Így hajtják végre rajtuk az ítéletet, amely meg van írva. Dicső dolog lesz ez az Úr minden hívének. Dicsérjétek az Ur at!