Zsoltárok könyve 134

1Zarándokének. Áldjátok az Ur at mindnyájan ti, akik az Úr szolgái vagytok, akik az Úr házában álltok éjjelente! 2Emeljétek föl kezeteket a szentély felé, és áldjátok az Ur at! 3Áldjon meg téged a Sionról az Úr, aki az eget és a földet alkotta!