Zsoltárok könyve 125

1Zarándokének. Akik az Úr ban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll. 2Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át most és mindörökké. 3Mert nem maradhat a bűnösök uralma az igazak örökségén, nehogy az igazak is álnokságra vetemedjenek. 4Tégy jót, Ur am, a jókkal, az igaz szívűekkel! 5A görbe útra térőket pedig juttassa az Úr a gonosztevők sorsára! Békesség legyen Izráelben!