Zsoltárok könyve 123

1Zarándokének. Hozzád emelem tekintetemet, aki a mennyben laksz! 2Ahogy a szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgálóleány úrnője kezére, úgy nézünk mi Istenünkre, az Úr ra, míg meg nem könyörül rajtunk. 3Könyörülj, Ur am, könyörülj rajtunk, mert torkig vagyunk a gyalázattal! 4Torkig vagyunk már az elbizakodottak gúnyolódásával, a gőgösök gyalázkodásával.