Zsoltárok könyve 121

1Zarándokének. Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? 2Segítségem az Úr tól jön, aki az eget és a földet alkotta. 3Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged. 4Bizony nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmezi Izráelt! 5Az Úr védelmez téged, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. 6Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. 7Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. 8Megőriz az Úr jártodban-keltedben, most és mindenkor.