Zsoltárok könyve 113

1Dicsérjétek az Ur at! Úr nak szolgái, dicsérjétek, dicsérjétek az Úr nevét! 2Legyen áldott az Úr neve most és mindörökké! 3Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az Úr nevét! 4Magasan fölötte van az Úr minden népnek, dicsősége fölötte van az egeknek. 5Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úr hoz, aki a magasban lakik, 6és a mélybe néz, az égre is, a földre is? 7Fölemeli a porból a nincstelent, és kiemeli a szemétből a szegényt. 8Az előkelők közé ülteti, népe előkelői közé. 9Megengedi, hogy a meddő úgy lakjék a házban, mint fiaknak boldog édesanyja. Dicsérjétek az Ur at!