Zsoltárok könyve 1

1Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, 2hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. 3Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. 4Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a pelyva, amelyet szétszór a szél. 5Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején és a vétkesek az igazak közösségében. 6Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész.