Zakariás próféta könyve 8

1A Seregek Ur ának szava szól. 2Ezt mondja a Seregek Ur a: Szánalomra indultam Sion iránt, nagy-nagy szánalomra. Nagy haragra indultam, annyira féltem őt! 3Ezt mondja az Úr: Visszatérek a Sionra, és Jeruzsálemben fogok lakni. Akkor Jeruzsálemet igaz városnak nevezik, a Seregek Ur ának a hegyét pedig szent hegynek. 4Ezt mondja a Seregek Ur a: Fognak még öregemberek és öregasszonyok üldögélni Jeruzsálem terein, és mindegyiknek bot lesz a kezében, mert magas kort érnek meg. 5A város terei megtelnek fiúkkal és leányokkal, akik vígan játszadoznak a tereken. 6Ezt mondja a Seregek Ur a: Bár lehetetlennek tartja a megmaradt nép, hogy ez így legyen abban az időben, az én számomra ez mégsem lehetetlen – így szól a Seregek Ur a. 7Ezt mondja a Seregek Ur a: Íme, én kiszabadítom népemet napkelet földjéről és napnyugat földjéről. 8Hazahozom őket, és Jeruzsálemben laknak; az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, valósággal és igazán. 9Ezt mondja a Seregek Ur a: Legyetek erősek, ti, akik hallottátok ezeket az igéket a próféták szájából akkor, amikor lerakták a Seregek Ur a házának az alapját, hogy felépítsék a templomot. 10Mert azelőtt nem ért semmit, amit az ember keresett, sem az, amit az állatával keresett. Nem volt biztonságban az ellenség miatt sem a városból kimenő, sem a hazatérő, mert az embereket egymás ellen fordítottam. 11De most már nem leszek olyan a megmaradt néphez, amilyen azelőtt voltam – így szól a Seregek Ur a. 12Mert békességben vetnek, a szőlő megadja gyümölcsét, a föld megadja termését, az ég megadja harmatát, és mindezeket a megmaradt nép tulajdonába adom. 13És bár szitokszóként emlegettek titeket a népek, Júda háza és Izráel háza, én megsegítelek benneteket, úgyhogy áldássá lesztek. Ne féljetek, legyetek erősek! 14Mert ezt mondja a Seregek Ur a: Bár úgy határoztam, hogy veszedelmet hozok rátok, mert elődeitek haragra ingereltek engem – így szól a Seregek Ur a –, és azt nem is vontam vissza, 15most viszont úgy határoztam, hogy jót teszek Jeruzsálemmel és Júda házával. Ne féljetek! 16Ezeket tegyétek: Mondjatok igazat egymásnak! Hozzatok igaz és békét szerző ítéletet kapuitokban! 17Ne tervezzetek magatokban egymás ellen semmi rosszat, és ne szeressétek a hamis esküt! Mindezt gyűlölöm én – így szól az Úr. 18Így szólt hozzám a Seregek Ur ának igéje: 19Ezt mondja a Seregek Ur a: A negyedik, az ötödik, a hetedik és a tizedik hónapban tartott böjt vidám örvendezéssé és boldog ünneppé változik majd Júda házában. Csak szeressétek az igazságot és a békességet! 20Ezt mondja a Seregek Ur a: Eljönnek még a népek és a többi város lakói, 21és az egyik város lakói elmennek a másikba, és ezt mondják: Gyertek, menjünk el, könyörögjünk az Úr hoz, folyamodjunk a Seregek Ur ához! Én is megyek! 22Nagy népek és erős nemzetek jönnek Jeruzsálembe, hogy a Seregek Ur ához folyamodjanak, és az Úr hoz könyörögjenek. 23Ezt mondja a Seregek Ur a: Azokban a napokban tízen is megragadnak a mindenféle nyelvű népek közül egy júdait ruhája szegélyénél fogva, és ezt mondják: Hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten!