Példabeszédek 16

1Az emberi értelem tervezget, de az Úr adja meg, hogy mit mondjon a nyelv. 2Minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr megvizsgálja a lelkeket. 3Bízd az Úr ra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. 4Mindent rendeltetésének megfelelően készített az Úr, még a bűnöst is: a veszedelem napjára. 5Utál az Úr minden fölfuvalkodott szívűt: kezet rá, hogy nem marad büntetlen! 6Szeretettel és hűséggel jóvá lehet tenni a bűnt; az Úr nak félelme távol tart a rossztól. 7Akinek életútját kedveli az Úr, azt még ellenségeivel is összebékíti. 8Jobb az igaz úton szerzett kevés, mint a törvénytelenül szerzett nagy jövedelem. 9Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását. 10Kijelentés hangzik a király ajkáról: nem szabad téves ítéletet mondania. 11Az Úr é az igaz mérleg és mérőserpenyő, az ő művei a zacskóban tartott súlyok. 12Utálniuk kell a királyoknak a bűnös tetteket, mert igazság teszi szilárddá a trónt. 13A királyoknak kedves az igaz szó, és szeretik azt, aki őszintén beszél. 14A király haragja a halál követe, de a bölcs ember kiengeszteli azt. 15A király arcának ragyogása éltet, jóakarata olyan, mint a tavaszi esőt hozó felleg. 16Mennyivel jobb bölcsességet szerezni, mint aranyat, és értelmet szerezni, mint színezüstöt! 17A becsületes emberek útja kikerüli a veszélyt, életét tartja meg, aki útjára vigyáz. 18Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság. 19Jobb szelíd lelkűnek lenni az alázatosok közt, mint zsákmányon osztozni a gőgösök közt. 20Aki megérti az igét, annak jó dolga lesz, és boldog az, aki bízik az Úr ban. 21A bölcs szívűt értelmesnek nevezik, a nyájas ajkak gyarapítják a tudást. 22Élet forrása az értelem annak, akinek van, de a bolondot még inteni is bolondság. 23A bölcs szívű értelmesen beszél, és ajkával is gyarapítja a tudást. 24Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek és gyógyulás a testnek. 25Van út, amely az ember előtt egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet. 26A munkás önmagáért fáradozik, mert szája kényszeríti rá. 27A mihaszna ember gonoszul áskálódik, és ajka olyan, mint a perzselő tűz. 28Az álnok ember viszályt támaszt, a rágalmazó szétválasztja a barátokat is. 29Az erőszakos ember rászedi felebarátját, és nem a jó úton vezeti. 30Aki behunyja szemét, álnokságot tervez, aki összeszorítja ajkát, gonoszságot hajt végre. 31Ékes korona az ősz haj, az igazság útján található. 32Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. 33Az ember végzi a sorsvetést, de mindig az Úr tól való a döntés.