Példabeszédek 12

1Aki szereti az intelmet, szereti a tudást, aki pedig gyűlöli a feddést, az ostoba marad. 2A jó ember jóakaratot nyer az Úr tól, de az alattomos embert ő bűnösnek tartja. 3Nem áll szilárdan a bűnösen élő ember, de az igazak gyökere mozdíthatatlan. 4A derék asszony urának koronája, de mint a csontszú, olyan a szégyentelen. 5Az igazak gondolatai helyesek, a bűnösök szándékai csalárdak. 6A bűnösök szavai vérszomjasak, de a becsületeseket megmenti beszédük. 7Romlás éri a bűnösöket, és odalesznek, de az igazak háza megmarad. 8Értelmének megfelelően dicsérik az embert, a fondorlatos szívűt pedig megvetik. 9Jobb annak, akit lebecsülnek, de szolgája van, mint annak, aki dicsekszik, de alig van kenyere. 10Az igaz törődik még állatjának kívánságával is, a bűnösnek még az irgalma is kegyetlen. 11Aki műveli földjét, jóllakik kenyérrel, de aki hiábavalóságokat hajszol, az esztelen. 12A bűnös a gonoszsággal szerzett zsákmányra vágyik, az igazak mégis gyökeret vernek. 13A vétkes ajak veszedelmes csapda, de az igaz kikerül a bajból. 14Amit mond az ember, annak a gyümölcséből lakik jól, és amit tesz az ember, azt fizetik neki vissza. 15A bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra. 16A bolond bosszúsága azonnal kitudódik, az okos pedig leplezi szégyenét. 17Aki igazán szól, az igazat mondja el, a hamis tanú pedig a csalárdságot. 18Van, akinek a fecsegése olyan, mint a tőrdöfés, a bölcsek nyelve pedig gyógyít. 19Az igaz ajak mindig állhatatos, a hazug nyelv pedig egy pillanatig sem az. 20Csalárdság van azok szívében, akik a rosszon fáradoznak, de akik tanácsukkal békére intenek, azok szívében öröm. 21Nem éri az igazat semmi veszedelem, de a bűnösök élete bajjal lesz tele. 22Utálja az Úr a hazug ajkat, de a helyesen élőket kedveli. 23Az okos ember nem fitogtatja tudását, az esztelen pedig kérkedik bolondságával. 24A szorgalmasak uralkodni fognak, a lusta pedig robotolni fog. 25Aki aggódik szívében, az levertté lesz, a jó szó viszont felvidítja. 26Az igaz utat tud mutatni másnak is, a bűnösöket pedig tévelygésbe viszi saját útjuk. 27A lusta a vadászzsákmányt sem süti meg, pedig drága kincse az embernek a szorgalom. 28Az igazság ösvényén élet van, és útja nem a halál felé vezet.