Példabeszédek 11

1A hamis mérleget utálja az Úr, de a pontos súlyt kedveli. 2Ha jön a kevélység, jön a szégyen is, a szerénységgel pedig bölcsesség jár együtt. 3A becsületeseket feddhetetlenség vezeti, de a hűtleneket elpusztítja romlottságuk. 4Nem használ a vagyon a harag napján, az igazság azonban megment a haláltól. 5A feddhetetlenek útját igazságuk egyengeti, de a bűnös elbukik bűnössége miatt. 6A becsületeseket megmenti igazságuk, de a hűtleneket rabul ejti saját mohóságuk. 7Ha meghal a bűnös ember, odalesz a reménysége, és odalesz az erősökhöz fűzött várakozása is. 8Az igaz megmenekül a nyomorúságból, helyére pedig a bűnös jut. 9Tönkreteszi szavaival felebarátját az elvetemült, de az igazak tudásuk által megmenekülnek. 10Vigad a város az igazak javán, és ujjong a bűnösök pusztulásán. 11A becsületesek áldása építi a várost, de a bűnösök szája romlásba dönti. 12Kigúnyolja felebarátját az esztelen, az értelmes ember pedig hallgat. 13A rágalmazó titkokat tár fel, de a hűséges lélek leplezi a dolgot. 14Vezetés nélkül elbukik a nép, de segítséget jelent, ha sok a tanácsadó. 15Igen rosszul jár, aki idegenért vállal kezességet, de biztonságban marad, aki gyűlöli a jótállást. 16A kedves asszony a tisztességhez ragaszkodik. Az erőszakos emberek a gazdagsághoz ragaszkodnak. 17Önmagával tesz jót a szeretet embere, a kegyetlen pedig saját magának árt. 18A bűnös hamis keresményt szerez, de igaz bérhez jut az, aki igazságot vet. 19Aki ragaszkodik az igazsághoz, az az életre jut, de aki a rosszat hajhássza, az a halálra. 20Utálja az Úr az álnok szívűeket, de kedveli azokat, akiknek útja feddhetetlen. 21Kezet rá, hogy nem marad büntetlenül a gonosz! De az igazak utódai megmenekülnek. 22Mint disznó orrában az aranykarika, olyan a szép asszony, ha nincs jó ízlése. 23Az igazak csak jóra várhatnak, a bűnösök pedig csak haragot remélhetnek. 24Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut. 25Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. 26Átkozza azt a nép, aki búzáját visszatartja, de áldás száll annak a fejére, aki eladja. 27Aki jóra törekszik, jóakaratot szerez, de eljön a rossz arra, aki azt hajhássza. 28Elbukik, aki gazdagságában bízik, de az igazak virulnak, mint a lomb. 29Aki kárt okoz háza népének, szelet örököl, és szolgája lesz a bölcsnek a bolond. 30Az igaz gyümölcse életnek a fája, és a bölcs lelkeket nyer meg. 31Bizony, az igaz is elnyeri jutalmát a földön, hát még a bűnös és vétkes ember!