Jeremiás siralmai 5

1Emlékezz, Ur am, mi történt velünk! Tekints ránk, és lásd meg gyalázatunkat! 2Örökségünk bitorlókra szállt, házunk idegenekre. 3Apátlan árvák lettünk, anyáink özvegyek. 4Vizünket pénzért isszuk, a saját fánkért is fizetni kell. 5Nyakunkon vannak elnyomóink, fáradozunk pihenés nélkül. 6Egyiptomnak adtunk kezet, meg Asszíriának, hogy legyen elég kenyerünk. 7Atyáink, akik vétkeztek, már nem élnek: nekünk kell hordoznunk bűneik terhét. 8Szolgák uralkodnak rajtunk, nincs, aki kiragadjon kezükből. 9Életünk kockáztatásával hordjuk be élelmünket, a pusztalakók fegyverétől veszélyeztetve. 10Bőrünk tüzel, mint a kemence, a kínzó éhségtől. 11Meggyalázták az asszonyokat a Sionon, a szüzeket Júda városaiban. 12A vezéreket felakasztották, a véneket sem becsülték. 13Az ifjaknak kell a malomkövet forgatniuk, a gyermekek a fahordásban botladoznak. 14Nincsenek már vének a kapuban, nem muzsikálnak az ifjak. 15Odavan szívünk vidámsága, örömtánc helyett gyászolunk. 16Leesett fejünkről a koszorú, jaj nekünk, mert vétkeztünk! 17Ezért lett beteg a szívünk, emiatt lett homályos a szemünk, 18mert pusztaság lett a Sion hegye, rókák szaladgálnak rajta. 19De te, Ur am, trónodon ülsz örökké, királyi széked megmarad nemzedékről nemzedékre. 20Miért feledkezel meg rólunk ilyen sokáig, miért hagysz el minket oly hosszú időn át? 21Téríts magadhoz, Ur am, és mi megtérünk, tedd újra olyanokká napjainkat, mint régen voltak! 22Vagy talán végképp elvetettél minket, annyira megharagudtál volna ránk?