Józsué könyve 12

1Ezek voltak az ország királyai, akiket Izráel fiai megvertek, földjüket pedig birtokba vették a Jordánon túl, napkeletre, az Arnón medrétől a Hermón-hegységig és az Arábá-völgy egész keleti részét: 2a Hesbónban lakó Szíhón, az emóriak királya uralkodott Aróértól, amely az Arnón-patak partján, a patak középső szakaszánál volt, Gileád területének felén a Jabbók-patakig, az ammóniak határáig 3meg az Arábá-völgyben a Kinneret-tó keleti széléig és az Arábá-tengernek, vagyis a Sós-tengernek a keleti széléig, Bét-Hajjesímót irányában, dél felé pedig a Piszgá lejtőjéig. 4Ógnak, Básán királyának, aki az utolsó refáiak egyike volt, és Astárótban meg Edreíben lakott, ez volt a területe: 5ő uralkodott a Hermón-hegységen és Szalkában meg az egész Básánon, a gesúriak és maakábeliek határáig, meg Gileád területének a felén, Szíhónnak, Hesbón királyának a határáig. 6Mózes, az Úr szolgája és Izráel fiai verték meg őket. Azután Mózes, az Úr szolgája a rúbenieknek és gádiaknak meg Manassé törzse felének adta azt birtokul. 7Ezek annak az országnak a királyai, akiket Józsué és Izráel fiai a Jordánon túl, nyugat felé vertek meg, a Libánon völgyében fekvő Baal-Gádtól a Széír irányában emelkedő Kopasz-hegyig. Izráel törzseinek adta ezt Józsué birtokul, mindegyiknek a maga részét; 8a hegyvidéken és a Sefélá-alföldön, az Arábá-völgyben és a dombvidéken, a pusztában és a Délvidéken a hettiták, az emóriak, a kánaániak, a perizziek, a hivviek és a jebúsziak területét: 9Jerikó királya: egy, a Bétel melletti Aj királya: egy, 10Jeruzsálem királya: egy, Hebrón királya: egy, 11Jarmút királya: egy, Lákís királya: egy, 12Eglón királya: egy, Gézer királya: egy, 13Debír királya: egy, Geder királya: egy, 14Hormá királya: egy, Arád királya: egy, 15Libná királya: egy, Adullám királya: egy, 16Makkédá királya: egy, Bétel királya: egy, 17Tappúah királya: egy, Héfer királya: egy, 18Afék királya: egy, Sárón királya: egy, 19Mádón királya: egy, Hácór királya: egy, 20Simrón-Merón királya: egy, Aksáf királya: egy, 21Taanak királya: egy, Megiddó királya: egy, 22Kedes királya: egy, a karmeli Jokneám királya: egy, 23a dóri dombvidéken levő Dór királya: egy, a gilgáli Gójim királya: egy, 24Tircá királya: egy. Összesen harmincegy király.