Jób könyve 22

1Megszólalt a témáni Elífáz, és ezt mondta: 2Használhat-e az ember Istennek? Hiszen csak önmagának használ az okos. 3Mi öröme telik a Mindenhatónak abban, hogy te igaz vagy? Van-e haszna abból, hogy te feddhetetlenül élsz? 4Talán azért fenyít téged, mert féled őt, ezért száll perbe veled? 5Bizony sok gonoszságod van, és bűneidnek se vége, se hossza! 6Hiszen ok nélkül vettél embertársaidtól zálogot, és meztelenre vetkőztetted őket. 7A szomjazónak nem adtál vizet, az éhezőtől megtagadtad a kenyeret. 8A hatalmaskodóé az ország, a kiváltságosok laknak benne. 9Az özvegyeket üres kézzel bocsátottad el, az árvák karjait összetörted. 10Ezért vannak körülötted csapdák, és hirtelen rémület száll rád. 11Rádtör a sötétség, amelyben nem látsz; vízáradat borít el. 12Mennyei magasságban van az Isten! Nézd, milyen magasan ragyognak a csillagok! 13És te azt kérdezted: „Mit tudhat az Isten? A sötét felhő mögül tehet-e igazságot? 14Sűrű felhők takarják el őt, nem lát, és csak az ég peremén járkál.” 15Az ősidők ösvényét akarod követni, amelyet álnok emberek tapostak, 16akik időnap előtt ragadtattak el, és alapjukat elmosta az ár? 17Azt mondták Istennek: Távozz el tőlünk! – azt gondolva, hogy semmit sem tehet a Mindenható, 18hisz házukat javaival töltötte meg. – A bűnösök e gondolata távol legyen tőlem! – 19Ám meglátják majd az igazak, és örülnek, az ártatlan pedig így fogja kigúnyolni őket: 20Bizony, kiirtották ellenségeinket, tűz emészti meg még maradékukat is! 21Légy bizalommal Istenhez, békülj meg vele, mert ennek jó eredménye lesz. 22Fogadd el szájából a tanítást, és szívleld meg mondásait! 23Ha megtérsz a Mindenhatóhoz, felépülsz. Ha eltávolítod az álnokságot sátradból, 24porba dobod az aranyat, patakkövek közé az ófíri aranyat, 25akkor a Mindenható lesz az aranyad és színtiszta ezüstöd. 26Akkor majd megleled örömöd a Mindenhatóban, és arcodat Istenhez emeled. 27Ha könyörögsz hozzá, meghallgat, te pedig teljesíted fogadalmaidat. 28Amit eltervezel, sikerülni fog, világosság ragyogja be utadat. 29Ha megaláztak, mondd ki, hogy gőgös voltál, mert azon segít Isten, aki lesüti a szemét. 30Még azt is megmenti, aki nem ártatlan: Ha tiszta lesz a kezed, megmenekülsz.