Ésaiás próféta könyve 12

1Azon a napon ezt fogod mondani: Hálát adok neked, Ur am, mert bár haragudtál rám, elmúlt a haragod, és megvigasztaltál. 2Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. 3Örvendezve fogtok vizet merni a szabadulás forrásából. 4Azon a napon ezt fogjátok mondani: Adjatok hálát az Úr nak, hirdessétek nevét! Adjátok tudtára nagy tetteit a nemzeteknek! Emlékeztessétek őket, hogy magasztos az ő neve! 5Énekeljetek az Úr nak, mert fenséges tetteket vitt véghez, hadd tudja meg ezt az egész föld! 6Kiálts és ujjongj, Sion lakója, mert nagy közöttetek Izráel Szentje!