Mózes V. könyve 27

1Ezután Mózes, Izráel véneivel együtt, ezt parancsolta a népnek: Tartsátok meg mindazokat a parancsokat, amelyeket ma parancsolok nektek! 2Ha majd átkeltek a Jordánon arra a földre, amelyet neked ad Istened, az Úr, állíts fel nagy köveket, és meszeld be azokat! 3Írd föl rájuk ezt a törvényt mind az utolsó szóig, amikor átkelsz, hogy bemenj arra a földre, amelyet Istened, az Úr ad neked: a tejjel és mézzel folyó földre, ahogyan megígérte neked atyáid Istene, az Úr. 4Amikor tehát átkeltek a Jordánon, állítsátok fel az Ébál-hegyen ezeket a köveket, ahogyan ma megparancsolom nektek, és meszeljétek be azokat. 5Építs ott egy kőoltárt Istenednek, az Úr nak, a köveit ne faragd meg vassal! 6Faragatlan kőből építsd Istenednek, az Úr nak az oltárát, és mutass be azon égőáldozatokat Istenednek, az Úr nak! 7Mutass be békeáldozatot is: edd azt meg ott, és örvendezz Istenednek, az Úr nak színe előtt! 8Írd rá a kövekre ezt a törvényt mind az utolsó szóig, tisztán és világosan! 9Azután így beszélt Mózes a lévita papokkal együtt egész Izráelhez: Légy csendben, és halld meg, Izráel! Ezen a napon lettél Istenednek, az Úr nak a népe. 10Hallgass azért Istenednek, az Úr nak a szavára, és teljesítsd parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma megparancsolok neked. 11Mózes megparancsolta azon a napon a népnek: 12Ha átkeltek a Jordánon, a Garizím-hegyen ezek álljanak fel, hogy megáldják a népet: Simeon, Lévi és Júda, Issakár, József és Benjámin. 13Az Ébál-hegyen pedig ezek álljanak fel, hogy átkot mondjanak: Rúben, Gád és Ásér, Zebulon, Dán és Naftáli. 14Azután szólaljanak meg a léviták, és mondják ezt hangos szóval egész Izráelnek: 15Átkozott legyen az, aki mesterember keze munkájával faragott vagy öntött bálványt készíttet, amit utál az Úr, és azt titokban felállítja! Az egész nép pedig mondja rá: Ámen! 16Átkozott, aki gyalázza apját vagy anyját! Az egész nép mondja rá: Ámen! 17Átkozott, aki elmozdítja felebarátja határát! Az egész nép mondja rá: Ámen! 18Átkozott, aki félrevezeti a vakot az úton! Az egész nép mondja rá: Ámen! 19Átkozott, aki kiforgatja jogaiból a jövevényt, az árvát és az özvegyet! Az egész nép mondja rá: Ámen! 20Átkozott, aki apja feleségével hál, mert apja takaróját emeli fel! Az egész nép mondja rá: Ámen! 21Átkozott, aki bármiféle állattal közösül! Az egész nép mondja rá: Ámen! 22Átkozott, aki a testvérével hál, akár apja leányával, akár anyja leányával! Az egész nép mondja rá: Ámen! 23Átkozott, aki az anyósával hál! Az egész nép mondja rá: Ámen! 24Átkozott, aki titokban agyonüti a felebarátját! Az egész nép mondja rá: Ámen! 25Átkozott, aki vesztegetést fogad el, és ezzel egy ártatlan ember halálát okozza! Az egész nép mondja rá: Ámen! 26Átkozott, aki nem tartja meg ennek a törvénynek az igéit, és nem teljesíti azokat! Az egész nép mondja rá: Ámen!