Mózes IV. könyve 33

1Ezek Izráel fiainak a táborhelyei attól fogva, hogy seregeik Mózes és Áron vezetésével kivonultak Egyiptomból. 2Mózes ugyanis az Úr parancsára mindig följegyezte, ha továbbindultak a táborhelyeikről. Ezek azok a táborhelyek, ahonnan elindultak: 3Elindultak Ramszeszből az első hónapban, az első hónap tizenötödik napján. A páskát követő napon jöttek ki Izráel fiai az Úr kezének oltalma alatt egész Egyiptom szeme láttára, 4miközben az egyiptomiak sorra temették mindazokat az elsőszülötteket, akiket megölt az Úr, mert az Úr ítéletet tartott isteneiken. 5Elindultak tehát Izráel fiai Ramszeszből, és tábort ütöttek Szukkótban. 6Elindultak Szukkótból, és tábort ütöttek Étámban, a puszta szélén. 7Elindultak Étámból, és Pí-Hahírót felé fordultak Baal-Cefónnal szemben, és tábort ütöttek Migdól előtt. 8Elindultak Pí-Hahírótból, és a tengeren átkelve elérkeztek a pusztába. Háromnapi utat tettek meg az Étám-pusztában, és tábort ütöttek Márában. 9Elindultak Márából, és eljutottak Élimbe. Élimben volt tizenkét forrás és hetven pálmafa. Tábort ütöttek ott. 10Elindultak Élimből, és tábort ütöttek a Vörös-tenger mellett. 11Elindultak a Vörös-tengertől, és tábort ütöttek a Szín-pusztában. 12Elindultak a Szín-pusztából, és tábort ütöttek Dofkában. 13Elindultak Dofkából, és tábort ütöttek Álúsban. 14Elindultak Álúsból, és tábort ütöttek Refídímben. Ott nem volt a népnek ivóvize. 15Elindultak Refídímből, és tábort ütöttek a Sínai-pusztában. 16Elindultak a Sínai-pusztából, és tábort ütöttek Kibrót-Taavában. 17Elindultak Kibrót-Taavából, és tábort ütöttek Hacérótban. 18Elindultak Hacérótból, és tábort ütöttek Ritmában. 19Elindultak Ritmából, és tábort ütöttek Rimmón-Pérecben. 20Elindultak Rimmón-Pérecből, és tábort ütöttek Libnában. 21Elindultak Libnából, és tábort ütöttek Risszában. 22Elindultak Risszából, és tábort ütöttek Kehélátában. 23Elindultak Kehélátából, és tábort ütöttek a Sefer-hegynél. 24Elindultak a Sefer-hegytől, és tábort ütöttek Harádában. 25Elindultak Harádából, és tábort ütöttek Makhélótban. 26Elindultak Makhélótból, és tábort ütöttek Tahatban. 27Elindultak Tahatból, és tábort ütöttek Terahban. 28Elindultak Terahból, és tábort ütöttek Mitkában. 29Elindultak Mitkából, és tábort ütöttek Hasmónában. 30Elindultak Hasmónából, és tábort ütöttek Mószérótban. 31Elindultak Mószérótból, és tábort ütöttek Bené-Jaakánban. 32Elindultak Bené-Jaakánból, és tábort ütöttek Hór-Haggidgádban. 33Elindultak Hór-Haggidgádból, és tábort ütöttek Jotbátában. 34Elindultak Jotbátából, és tábort ütöttek Abrónában. 35Elindultak Abrónából, és tábort ütöttek Ecjón-Geberben. 36Elindultak Ecjón-Geberből, és tábort ütöttek a Cin-pusztában levő Kádésban. 37Elindultak Kádésból, és tábort ütöttek a Hór-hegynél, Edóm országának a határán. 38Ott Áron főpap fölment a Hór-hegyre az Úr parancsa szerint, és meghalt a negyvenedik évben azután, hogy Izráel fiai kijöttek Egyiptomból az év ötödik hónapjában, a hónap első napján. 39Áron százhuszonhárom éves volt, amikor meghalt a Hór-hegyen. 40Akkor hallotta meg a kánaáni Arád királya, aki Kánaán földjén, a Délvidéken lakott, hogy jönnek Izráel fiai. 41Ők pedig elindultak a Hór-hegytől, és tábort ütöttek Calmónában. 42Elindultak Calmónából, és tábort ütöttek Púnónban. 43Elindultak Púnónból, és tábort ütöttek Óbótban. 44Elindultak Óbótból, és tábort ütöttek Ijjé-Abárímban, Móáb határán. 45Elindultak Ijjé-Abárímból, és tábort ütöttek Díbón-Gádban. 46Elindultak Díbón-Gádból, és tábort ütöttek Almón-Diblátajimban. 47Elindultak Almón-Diblátajimból, és tábort ütöttek az Abárím-hegységnél Nebóval szemben. 48Elindultak az Abárím-hegységtől, és tábort ütöttek Móáb síkságán, a Jordán mellett, Jerikóval szemben. 49Ott táboroztak a Jordán mentén Bét-Hajjesímóttól Ábél-Hassittímig Móáb síkságán. 50Azután így beszélt Mózeshez az Úr Móáb síkságán, a Jordán mellett, Jerikóval szemben: 51Szólj Izráel fiaihoz, és mondd meg nekik: Ha átkeltek a Jordánon Kánaán földjére, 52űzzétek ki magatok elől az ország minden lakosát, pusztítsátok el összes bálványukat, öntött bálványszobraikat is mind pusztítsátok el, és tegyétek tönkre valamennyi áldozóhalmukat! 53Vegyétek birtokba az országot, és lakjatok abban, mert nektek adtam azt a földet, hogy ti birtokoljátok. 54Sorsvetéssel osszátok fel örökségül az országot nemzetségeitek között. A nagyobbnak nagyobb örökséget adjatok, a kisebbnek pedig kisebb örökséget juttassatok. Mindenki azt kapja, ami a sorsvetéssel jut neki. Az ősi törzsek szerint osszátok szét az örökséget! 55De ha nem űzitek ki magatok elől az ország lakosait, akkor tüskévé lesznek a szemetekben és tövissé az oldalatokban azok, akiket meghagytok közülük, és szorongatni fognak benneteket azon a földön, amelyen lakni fogtok, 56és majd veletek bánok el úgy, ahogyan ővelük akartam elbánni.