Mózes IV. könyve 28

1Azután így beszélt Mózeshez az Úr: 2Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nekik: Vigyázzatok arra, hogy a megszabott időben mutassátok be a nekem szóló áldozatot, az én kenyeremet kedves illatú tűzáldozatul. 3Mondd meg nekik: Ezt a tűzáldozatot mutassátok be az Úr nak: naponta két hibátlan egyéves bárányt állandó égőáldozatul. 4Az egyik bárányt reggel készítsd el, a másik bárányt pedig estefelé készítsd el, 5ahhoz egytized véka finomlisztet ételáldozatul egynegyed hín préselt olajjal gyúrva. 6Állandó égőáldozat ez, amilyet a Sínai-hegyen mutattatok be az Úr nak szóló kedves illatú tűzáldozatul. 7A hozzá tartozó italáldozat egynegyed hín legyen bárányonként. A szentélyben öntsd ki az óborból készült áldozatot az Úr elé. 8A második bárányt estefelé készítsd el. Ugyanolyan étel- és italáldozatot készíts hozzá, mint reggel. Kedves illatú tűzáldozat ez az Úr nak. 9A nyugalom napján mutass be két egyéves hibátlan bárányt, ahhoz ételáldozatul kéttized véka finomlisztet olajjal gyúrva, meg a hozzá tartozó italáldozatot. 10Ez legyen a nyugalomnapi égőáldozat minden nyugalom napján az állandó égőáldozaton és a hozzá tartozó italáldozaton kívül. 11Minden hónap első napján mutassatok be égőáldozatul az Úr nak két bikaborjút, egy kost és hét egyéves hibátlan bárányt, 12mindegyik bikához ételáldozatul háromtized véka finomlisztet olajjal gyúrva, a koshoz ételáldozatul kéttized véka finomlisztet olajjal gyúrva, 13és mindegyik bárányhoz ételáldozatul egy-egy tized véka finomlisztet olajjal gyúrva. Égőáldozat ez, kedves illatú tűzáldozat az Úr nak. 14A hozzájuk tartozó italáldozat pedig legyen fél hín bor egy bikához, egyharmad hín egy koshoz és egynegyed hín egy bárányhoz. Ez az újhold égőáldozata havonként, az esztendő minden hónapjában. 15Vétekáldozatul pedig készítsetek egy kecskebakot az Úr nak az állandó égőáldozaton kívül a hozzá tartozó italáldozattal együtt. 16Az első hónapban, a hónap tizennegyedik napján van az Úr páskája, 17és ennek a hónapnak a tizenötödik napján van az ünnep. Hét napig kovásztalan kenyeret kell enni. 18Az első napon tartsatok szent összejövetelt. Ne végezzetek semmiféle foglalkozáshoz tartozó munkát! 19Tűzáldozatul mutassatok be égőáldozatot az Úr nak: két bikaborjút, egy kost és hét egyéves bárányt, amelyek hibátlanok legyenek. 20A hozzájuk tartozó ételáldozat olajjal gyúrt finomliszt legyen: egy bikához háromtized, a koshoz kéttized vékával adjatok, 21a hét bárányhoz pedig bárányonként egy-egy tizedet adjatok. 22Vétekáldozatul mutassatok be egy bakot, hogy engesztelést szerezzen nektek. 23Ezeket a reggeli égőáldozaton, az állandó égőáldozaton kívül készítsétek el. 24Ugyanígy készítsétek el mindennap, hét napon át kedves illatú tűzáldozatként az Úr eledelét. Az állandó égőáldozaton kívül kell ezeket elkészíteni a hozzájuk tartozó italáldozattal együtt. 25A hetedik napon is tartsatok szent összejövetelt. Ne végezzetek semmiféle foglalkozáshoz tartozó munkát! 26Az első termés napján, amikor új ételáldozatot mutattok be az Úr nak, azaz a hetek ünnepén tartsatok szent összejövetelt. Ne végezzetek semmiféle foglalkozáshoz tartozó munkát, 27hanem mutassatok be kedves illatú égőáldozatul az Úr nak két bikaborjút, egy kost és hét egyéves bárányt. 28A hozzájuk tartozó ételáldozat olajjal gyúrt finomliszt legyen: mindegyik bikához háromtized vékával, a koshoz kéttized vékával, 29a hét bárányhoz pedig bárányonként egy-egy tized vékával adjatok. 30Egy kecskebakot is mutassatok be, hogy engesztelést szerezzen nektek. 31Az állandó égőáldozaton és az ahhoz tartozó ételáldozaton kívül készítsétek el ezeket a hozzájuk tartozó italáldozattal együtt. Az állatok hibátlanok legyenek.