Mózes IV. könyve 2

1Azután így beszélt Mózeshez és Áronhoz az Úr: 2Izráel fiai mindnyájan a maguk hadijelvénye körül táborozzanak, nagycsaládjaik jelvényeivel ellátva, a kijelentés sátrától távolabbra, körös-körül táborozzanak. 3Elöl, kelet felől legyen Júda táborának a hadijelvénye a csapatok között. Júda fiainak a fejedelme Nahsón, Ammínádáb fia. 4Serege hetvennégyezer-hatszáz számba vett emberből áll. 5Mellette táborozzék Issakár törzse. Issakár fiainak a fejedelme Netanél, Cúár fia. 6Serege ötvennégyezer-négyszáz számba vett emberből áll. 7Azután következik Zebulon törzse. Zebulon fiainak a fejedelme Elíáb, Hélón fia. 8Serege ötvenhétezer-négyszáz számba vett emberből áll. 9Júda táborának a seregei összesen száznyolcvanhatezer-négyszáz számba vett emberből állnak. Nekik kell elsőnek elindulniuk. 10Dél felől legyen Rúben táborának a hadijelvénye a csapatok között. Rúben fiainak a fejedelme Elícúr, Sedéúr fia. 11Serege negyvenhatezer-ötszáz számba vett emberből áll. 12Mellette táborozzék Simeon törzse. Simeon fiainak a fejedelme Selumíél, Cúrísaddaj fia. 13Serege ötvenkilencezer-háromszáz számba vett emberből áll. 14Azután következik Gád törzse. Gád fiainak a fejedelme Eljászáf, Deúél fia. 15Serege negyvenötezer-hatszázötven számba vett emberből áll. 16Rúben táborának a seregei összesen százötvenegyezer-négyszázötven számba vett emberből állnak. Nekik kell másodiknak elindulniuk. 17Utánuk induljon a kijelentés sátra, a léviták tábora a táborok között. Ahogyan táboroznak, úgy induljanak el, mindegyik a maga helyén, hadijelvényeik szerint. 18Nyugat felől legyen Efraim táborának a hadijelvénye a csapatok között. Efraim fiainak a fejedelme Elísámá, Ammíhúd fia. 19Serege negyvenezer-ötszáz számba vett emberből áll. 20Mellette legyen Manassé törzse. Manassé fiainak a fejedelme Gamlíél, Pedácúr fia. 21Serege harminckétezer-kétszáz számba vett emberből áll. 22Azután következik Benjámin törzse. Benjámin fiainak a fejedelme Abídán, Gidóní fia. 23Serege harmincötezer-négyszáz számba vett emberből áll. 24Efraim táborának a seregei összesen száznyolcezer-egyszáz számba vett emberből állnak. Nekik kell harmadiknak elindulniuk. 25Észak felől legyen Dán táborának a hadijelvénye a csapatok között. Dán fiainak a fejedelme Ahíezer, Ammísaddaj fia. 26Serege hatvankétezer-hétszáz számba vett emberből áll. 27Mellette táborozzék Ásér törzse. Ásér fiainak a fejedelme Pagíél, Okrán fia. 28Serege negyvenegyezer-ötszáz számba vett emberből áll. 29Azután következik Naftáli törzse. Naftáli fiainak a fejedelme Ahíra, Énán fia. 30Serege ötvenháromezer-négyszáz számba vett emberből áll. 31Dán tábora összesen százötvenhétezer-hatszáz számba vett emberből áll. Nekik kell utoljára elindulniuk, hadijelvényeik szerint. 32Ennyien voltak, akiket számba vettek Izráel fiainak a nagycsaládjaiból. Összesen hatszázháromezer-ötszázötvenen voltak a táborban, akiket számba vettek seregeik szerint. 33De a lévitákat nem vették számba Izráel fiai között, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr. 34Izráel fiai eszerint jártak el. Pontosan úgy táboroztak hadijelvényeik szerint, és úgy indultak el mindnyájan nemzetségenként és nagycsaládonként, ahogyan Mózesnek megparancsolta az Úr.