Mózes II. könyve 25

1Ekkor az Úr így szólt Mózeshez: 2Mondd meg Izráel fiainak, hogy gyűjtsenek részemre adományokat mindenkitől, akit arra indít a szíve. Gyűjtsétek össze a nekem szánt adományokat! 3Ilyen adományokat gyűjtsetek be tőlük: aranyat, ezüstöt és rezet, 4kék és piros bíbort, karmazsin fonalat és lenfonalat, kecskeszőrt, 5vörösre festett kosbőrt, delfinbőrt és akáciafát, 6lámpaolajat, balzsamot a fölkenéshez való olajhoz és a jó illatú illatáldozathoz, 7ónixköveket és berakásra való drágaköveket az éfódhoz és hósenhez. 8Készítsenek nekem szentélyt, hogy közöttük lakjam! 9Egészen úgy készítsétek el, ahogyan megmutatom neked a hajlék mintáját és az egész fölszerelés mintáját! 10Készítsenek egy két és fél könyök hosszú, másfél könyök széles és másfél könyök magas ládát akáciafából! 11Vond be színarannyal, kívül-belül vond be, és készíts rá körös-körül aranyszegélyt! 12Önts négy aranykarikát, és erősítsd azokat a négy alsó sarkára: két karikát az egyik oldalára, két karikát a másik oldalára. 13Készíts rudakat is akáciafából, és azokat is vond be arannyal! 14Dugd a rudakat a láda oldalain levő karikákba, hogy azoknál fogva hordozni lehessen a ládát. 15Legyenek a rudak a láda karikáiban, ne vegyék ki azokból! 16Tedd a ládába a Bizonyságot, amelyet neked adok! 17Készíts egy két és fél könyök hosszú, másfél könyök széles födelet is színaranyból! 18Készíts két kerúbot, szintén aranyból! Ötvösmunkával készítsd azokat a fedél két végére. 19Az egyik kerúbot az egyik végére készítsd, a másik kerúbot a másik végére, a fedél két végére készítsétek a kerúbokat! 20Legyen a kerúbok szárnya kiterjesztve fölötte úgy, hogy takarják be szárnyukkal a fedelet! Egymás felé forduljanak, de a kerúbok arca a fedél felé nézzen! 21A födelet tedd rá a láda tetejére, a ládába pedig tedd bele a Bizonyságot, amelyet neked adok. 22Ott jelenek meg neked, és a födélről beszélek veled, a két kerúb közül, amelyek a bizonyság ládáján vannak: innen beszélek veled mindarról, amit majd általad parancsolok Izráel fiainak. 23Azután készíts egy két könyök hosszú, egy könyök széles és másfél könyök magas asztalt akáciafából! 24Vond be színarannyal, és készíts rá körös-körül aranyszegélyt! 25Készíts rá körös-körül egytenyérnyi keretet, a keretére pedig készíts körös-körül aranyszegélyt! 26Készíts hozzá négy aranykarikát, és erősítsd a karikákat a négy láb négy felső végére. 27A rúdtartó karikák a keretnél legyenek, hogy hordozható legyen az asztal. 28A rudakat akáciafából készítsd, és vond be arannyal: azokon hordozzák az asztalt! 29Készíts hozzá tálakat, serpenyőket, korsókat és kelyheket, amelyekkel majd az italáldozatot bemutatják! Színaranyból készíttesd azokat! 30Tégy elém az asztalra mindenkor szent kenyeret! 31Azután készíts lámpatartót színaranyból! Ötvösmunkával készüljön a lámpatartó: szára, ágai, kelyhei, gombjai és virágai egy darabból legyenek. 32Hat ága nyúljon ki a két oldalából: három ág a lámpatartó egyik oldalából, három ág pedig a lámpatartó másik oldalából. 33Három mandulavirág alakú kehely gömbbel és virággal az egyik ágon, három mandulavirág alakú kehely gömbbel és virággal a másik ágon: így legyen mind a hat ágon, amelyek kinyúlnak a lámpatartóból. 34A lámpatartó középső szárán négy mandulavirág alakú kehely legyen gömbbel és virággal. 35Legyen gömb a belőle kinyúló első két ág alatt, legyen gömb a belőle kinyúló második két ág alatt, és legyen gömb a belőle kinyúló harmadik két ág alatt, és így tovább a lámpatartóból kinyúló mind a hat ágnál. 36Gömbjeik és ágaik a szárral együtt egy darabból legyenek: egy darab színarany ötvösmunka legyen az egész. 37Készíts hozzá hét mécsest, és úgy rakd fel a mécseseket, hogy bevilágítsák az előttük levő teret. 38Koppantói és hamutartói is színaranyból legyenek. 39Egy talentum színaranyból készüljön ez egész fölszerelésével együtt. 40Ügyelj, hogy arra a mintára készítsd, amelyet a hegyen láttál!