Krónika II. könyve 14

1Ászá azt tette, amit jónak és helyesnek lát Istene, az Úr. 2Eltávolíttatta az idegen oltárokat és az áldozóhalmokat, összetörette a szent oszlopokat és kivágatta a szent fákat. 3A júdaiaknak pedig megparancsolta, hogy őseik Istenét, az Ur at keressék, és teljesítsék a törvényt és a parancsolatokat. 4Eltávolította Júda összes városából az áldozóhalmokat és a tömjénező oltárokat, és uralkodása alatt béke volt az országban. 5Épített Júdában erődített városokat, mert béke volt az országban. Nem viseltek ellene háborút azokban az években, mert nyugalmat adott neki az Úr. 6Ezt mondta a júdaiaknak: Építsük ki ezeket a városokat, vegyük őket körül fallal, lássuk el tornyokkal, kapukkal és zárakkal, amíg a mienk az ország, mert kerestük Istenünket, az Ur at, és ő nyugalmat adott nekünk mindenfelől. El is végezték sikeresen az építkezést. 7Ászá haderejét háromszázezer júdai pajzsos és kopjás, továbbá kétszáznyolcvanezer benjámini könnyű pajzsot viselő íjász alkotta. Ezek mind vitéz harcosok voltak. 8Kivonult ellenük az etióp Zerah egymilliós haderővel és háromszáz harci kocsival, és megérkezett Márésá alá. 9Ászá is kivonult ellene, és csatarendbe álltak a Cefatá-völgyben Márésánál. 10Akkor Ászá így kiáltott Istenéhez, az Úr hoz: Ur am, neked nem nehéz megsegíteni az erőtlent a sokasággal szemben! Segíts meg bennünket, Ur unk, Istenünk, mert rád támaszkodunk, és a te nevedben vonultunk e tömeg ellen! Ur am, te vagy a mi Istenünk, mutasd meg, hogy ember nem tehet ellened semmit! 11És megverte az Úr az etiópokat Ászá és Júda előtt. Megfutamodtak az etiópok, 12Ászá és hadinépe pedig egészen Gerárig üldözte őket. Elestek az etiópok, senki sem maradt életben közülük, mert összetörtek az Úr és az ő serege előtt. A júdaiak igen sok zsákmányt ejtettek. 13Megvertek Gerár környékén minden várost, mert az Úr tól való rettegés fogta el azokat. Kifosztottak minden várost, mert sok zsákmány volt bennük. 14A jószágok aklait is lerombolták, és rengeteg juhot és tevét hajtottak el. Így tértek vissza Jeruzsálembe.