Krónika I. könyve 27

1Izráel fiai, akik családfők, ezredesek, századosok és elöljárók vezetésével a király szolgálatára álltak a csapattestek minden teendőjében, amelyek hónapról hónapra, az év minden hónapjában felváltva álltak szolgálatba, mindegyik csapattestben szám szerint huszonnégyezren voltak. 2Az első hónapban szolgáló, első csapattest élén Josobám, Jabdíél fia állt. Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott. 3Ő Pérec leszármazottja volt; ő az első hónapban szolgáló csapatok parancsnokainak a feje. 4A második hónapban szolgáló csapattest élén az ahóhi Dódaj állt. Egyik csapatának a vezére Miklót volt. Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott. 5A harmadik hónapban szolgáló, harmadik csapat vezére Benájá volt, Jójádá főpap fia. Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott. 6Ez a Benájá a harminc hős közé tartozott, ő volt a harmincak parancsnoka. Csapattestéhez tartozott fia, Ammízábád is. 7A negyedik hónapban szolgáló, negyedik csapattest vezére Aszáél, Jóáb testvére volt, helyettese pedig a fia, Zebadjá. Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott. 8Az ötödik hónapban szolgáló, ötödik csapattest vezére a jizráhi Samhút volt. Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott. 9A hatodik hónapban szolgáló, hatodik csapattest vezére a tekóai Írá, Ikkés fia volt. Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott. 10A hetedik hónapban szolgáló, hetedik csapattest vezére a pelóni Helec volt, Efraim fiai közül. Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott. 11A nyolcadik hónapban szolgáló, nyolcadik csapattest vezére a húsái Szibbekaj volt, a zerahiak közül. Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott. 12A kilencedik hónapban szolgáló, kilencedik csapattest vezére az anátóti Abíezer volt, a benjáminiak közül. Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott. 13A tizedik hónapban szolgáló, tizedik csapattest vezére a netófái Mahraj volt, a zerahiak közül. Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott. 14A tizenegyedik hónapban szolgáló, tizenegyedik csapattest vezére a pirátóni Benájá volt, Efraim fiai közül. Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott. 15A tizenkettedik hónapban szolgáló, tizenkettedik csapattest vezére a netófái Heldaj volt, aki Otníéltól származott. Csapattestéhez huszonnégyezer ember tartozott. 16Izráel törzsei élén a következők álltak: a rúbeniek fejedelme Elíézer volt, Zikrí fia; a simeoniaké Sefatjá, Maaká fia; 17a lévitáké Hasabjá, Kemúél fia, az áronitáké Cádók, 18Júdáé Elíhú, Dávid testvérei közül; Issakáré Omrí, Míkáél fia; 19Zebuloné Jismajá, Óbadjá fia; Naftálié Jerímót, Azríél fia; 20Efraim fiaié Hóséa, Azazjá fia; Manassé törzse egyik feléé Jóél, Pedájá fia; 21Manassé törzse gileádi feléé Jiddó, Zekarjá fia; Benjáminé Jaaszíél, Abnér fia; 22Dáné Azarél, Jeróhám fia. Ezek voltak Izráel törzseinek a vezérei. 23Nem vette számba Dávid a húszéveseket és az azon aluliakat, mert az Úr megígérte, hogy úgy megsokasítja Izráelt, hogy annyian lesznek, mint égen a csillag. 24Jóáb, Cerújá fia elkezdte ugyan a számlálást, de nem fejezte be, mivel emiatt gyúlt haragra Isten Izráel ellen. Ezért nem került be ezeknek a száma Dávid király történetének a számadatai közé. 25A királyi kincstár gondnoka Azmávet volt, Adíél fia. A mezők, a városok, a falvak és az őrtornyok raktárainak a gondnoka Jónátán, Uzzijjá fia volt. 26A mezei munkások és a földművelők felügyelője Ezrí, Kelúb fia volt. 27A szőlők felügyelője a rámái Simí, a szőlők borkészleteinek a felügyelője a sefemi Zabdí volt. 28A Sefélá-alföld olajfa- és fügefakertjeinek a felügyelője a gádéri Baalhánán volt, az olajraktárak felügyelője Jóás. 29A Sárónon legelő marhák felügyelője a sáróni Sitraj volt, a völgyekben legelő marhák felügyelője pedig Sáfát, Adlaj fia. 30A tevék felügyelője a jismáéli Óbíl, a szamarak felügyelője a mérónóti Jehdejá, 31a juhnyájak felügyelője pedig a hagri Jázíz volt. Mindezek Dávid király vagyonának a felügyelői voltak. 32Jónátán, Dávid nagybátyja tanácsadó volt, értelmes és írástudó ember, Jehíél, Hakmóní fia pedig a király fiainak a nevelője volt. 33Ahítófel a király tanácsadója volt, az arki Húsaj pedig a király barátja. 34Ahítófel helyettese Jójádá, Benájá fia és Ebjátár volt, a királyi hadsereg parancsnoka pedig Jóáb.