Krónika I. könyve 25

1Dávid és a hadseregparancsnokok a szolgálatra különválasztották Ászáf, Hémán és Jedútún fiai közül azokat, akik prófétai ihlettel játszottak citerán, lanton és cintányéron. Ez volt azoknak a férfiaknak a jegyzéke, akik ezt az istentiszteleti szolgálatot végezték: 2Ászáf fiai közül Zakkúr, Jószéf, Netanjá és Aszarélá, Ászáf fiai. Őket a prófétai ihlettel játszó Ászáf irányította, aki a király felügyelete alá tartozott. 3A jedútúniak közül Jedútún hat fia: Gedaljá, Cerí, Jesajá, Simí, Hasabjá és Mattitjá, akik apjuknak, Jedútúnnak az irányítása mellett prófétai ihlettel játszottak a citerán, hálát adva az Úr nak, és dicsérve őt. 4A hémániak közül Hémán fiai: Bukkijjá, Mattanjá, Uzzíél, Sebúél, Jerímót, Hananjá, Hanání, Elíátá, Giddaltí, Rómamtí-Ezer, Josbekásá, Mallótí, Hótír és Mahazíót. 5Ezek mind Hémán fiai voltak, aki a király látnoka volt, hogy Isten ígéretéhez híven még nagyobbá tegye a hatalmát. Az Isten tizennégy fiút és három leányt adott Hémánnak. 6Ezek mindnyájan apjuk, Ászáf, Jedútún és Hémán irányításával énekeltek az Úr házában, cintányérok, lantok és citerák kíséretében végezve az istentiszteletet az Isten házában, a király irányítása szerint. 7Kétszáznyolcvannyolc volt a száma rokonaikkal együtt azoknak, akiket megtanítottak az Úr énekeire; ezek mindnyájan képzettek voltak. 8Sorsvetéssel osztották ki a tennivalókat a fiatalokra és az öregekre, a képzettekre és a még gyakorlatlanokra egyaránt. 9A sorsolás először az ászáfi Jószéfre esett, másodszor Gedaljára, aki testvéreivel és fiaival együtt tizenkettedmagával volt. 10Harmadszor Zakkúrra, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 11Negyedszer Jicríre, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 12Ötödször Netanjára, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 13Hatodszor Bukkijjára, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 14Hetedszer Jeszarélára, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 15Nyolcadszor Jesajára, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 16Kilencedszer Mattanjára, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 17Tizedszer Simíre, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 18Tizenegyedszer Azarélra, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 19Tizenkettedszer Hasabjára, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 20Tizenharmadszor Súbáélra, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 21Tizennegyedszer Mattitjára, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 22Tizenötödször Jerémótra, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 23Tizenhatodszor Hananjára, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 24Tizenhetedszer Josbekására, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 25Tizennyolcadszor Hanáníra, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 26Tizenkilencedszer Mallótíra, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 27Huszadszor Elijjátára, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 28Huszonegyedszer Hótírra, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 29Huszonkettedszer Giddaltíra, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 30Huszonharmadszor Mahazíótra, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt. 31Huszonnegyedszer Rómamtí-Ezerre, aki fiaival és testvéreivel együtt tizenkettedmagával volt.