Krónika I. könyve 24

1Áron fiainak a beosztása: Áron fiai Nádáb és Abíhú, Eleázár és Ítámár voltak. 2Nádáb és Abíhú még apjuk előtt meghalt. Fiaik nem voltak, ezért Eleázár és Ítámár végezte a papi szolgálatot. 3Ezeket osztotta be Dávid az Eleázár fiai közül való Cádókkal, valamint az Ítámár fiai közül való Ahímelekkel együtt a megbízatásuknak megfelelő szolgálatra. 4Mivel Eleázár fiai között több férfi volt, mint Ítámár fiai között, ezért Eleázár fiai közül tizenhat családfőt osztottak be, Ítámár fiai közül pedig nyolc családfőt. 5Sorsolással osztották be őket, ezeket is, meg azokat is. Így lettek Eleázár és Ítámár fiai szent és Istentől kijelölt vezető emberek. 6Semajá, Netanél fia, a léviták közül való kancellár írta fel őket a király és a vezérek, Cádók főpap és Ahímelek, Ebjátár fia, továbbá a papok és a léviták családfői jelenlétében. Egy családot húztak ki Eleázárnak, majd még egyet, azután Ítámárnak is húztak egyet. 7Az első sorshúzás Jójáríbra esett, a második Jedajára, 8a harmadik Hárimra, a negyedik Szeórímra, 9az ötödik Malkijjára, a hatodik Mijjámínra, 10a hetedik Hakkócra, a nyolcadik Abijjára, 11a kilencedik Jésúára, a tizedik Sekanjára, 12a tizenegyedik Eljásíbra, a tizenkettedik Jákímra, 13a tizenharmadik Huppára, a tizennegyedik Jesebábra, 14a tizenötödik Bilgára, a tizenhatodik Immérre, 15a tizenhetedik Hézírre, a tizennyolcadik Happiccécre, 16a tizenkilencedik Petahjára, a huszadik Jehezkélre, 17a huszonegyedik Jákínra, a huszonkettedik Gámúlra, 18a huszonharmadik Delájára, a huszonnegyedik pedig Maazjára. 19Ezek kaptak megbízást arra a szolgálatra, hogy bejárjanak az Úr házába aszerint a rendtartás szerint, amelyet atyjuktól, Árontól kaptak, ahogyan Izráel Istene, az Úr megparancsolta neki. 20Lévi többi fiai voltak: Amrám fia volt Súbáél, Súbáél fia volt Jehdejá. 21Rehabjától származott Jissijjá, Rehabjá első fia. 22Jichártól származott Selómót, Selómót fia volt Jahat. 23Hebrón fiai voltak: az első Jerijjá, a második Amarjá, a harmadik Jahazíél, és a negyedik Jekamám. 24Uzzíél fia volt Míká, Míká fia Sámír. 25Míká testvére Jissijjá volt, Jissijjá fia pedig Zekarjá. 26Merárí fia volt Mahlí és Músí. Jaazijjá fia Benó volt. 27Merárí fiai voltak: fiától, Jaazijjától származott Sóham, Zakkúr és Ibrí. 28Mahlítól származott Eleázár. Neki nem voltak fiai. 29Kístől származott Jerahmeél, Kís fia. 30Músí fiai voltak: Mahlí, Éder és Jerímót. Ezek a léviták, családjaik szerint. 31Ezekre is ugyanúgy sorsot vetettek, mint testvéreikre, Áron fiaira, Dávid király, Cádók és Ahímelek, továbbá a papok és a léviták családfői jelenlétében; a családfőkre ugyanúgy, mint legkisebb testvérükre.