Krónika I. könyve 23

1Amikor Dávid megöregedett, és betelt az élettel, a fiát, Salamont tette meg Izráel királyává. 2Összegyűjtötte tehát Izráel összes főemberét meg a papokat és a lévitákat. 3Számba vették a lévitákat a harmincévesektől fölfelé, és a férfiak száma harmincnyolcezer fő volt. 4Ezek közül huszonnégyezren intézzék az Úr házának a teendőit, az elöljárók és bírák hatezren legyenek, 5a kapuőrök négyezren, négyezren pedig dicsérjék az Ur at azokon a hangszereken, amelyeket én készíttettem az Úr dicséretére. 6Azután Dávid csoportokba osztotta őket Lévi fiai: Gérsón, Kehát és Merárí szerint. 7Gérsóniak voltak Ladán és Simí. 8Ladán fiai hárman voltak: az első Jehíél, továbbá Zétám és Jóél. 9Simí fiai hárman voltak: Selómít, Hazíél és Hárán. Ezek voltak Ladán családfői. 10Simí fiai voltak: Jahat, Zízá, Jeús és Beríá, ezek négyen voltak Simí fiai. 11Jahat volt az első, és Zízá a második. Mivel Jeúsnak és Beríának nem sok fia volt, egy családnak, egy csoportnak számítottak. 12Kehát fiai négyen voltak: Amrám, Jichár, Hebrón és Uzzíél. 13Amrám fia volt Áron és Mózes. De Áront különválasztották, hogy fölszenteljék a szentek szentjének szolgálatára, őt és fiait örökre, hogy illatáldozatot mutassanak be az Úr színe előtt, hogy őt szolgálják, és az ő nevében mondjanak áldást mindenkor. 14Mózesnek, Isten emberének a fiait szintén Lévi törzséhez számították. 15Mózes fia volt Gérsóm és Elíézer. 16Gérsóm fiai között Sebúél volt az első. 17Elíézer első fia Rehabjá volt. Elíézernek nem lett több fia, de Rehabjá fiai igen megsokasodtak. 18Jichár fiai között Selómít volt az első. 19Hebrón fiai között Jerijjá volt az első, Amarjá a második, Jahazíél a harmadik, és Jekamám a negyedik. 20Uzzíél fiai között Míká volt az első, és Jissijjá a második. 21Merárí fia volt Mahlí és Músí. Mahlí fia volt Eleázár és Kís. 22Eleázár úgy halt meg, hogy nem voltak fiai, csak leányai, akiket saját rokonaik, Kís fiai vettek el. 23Músí fiai hárman voltak: Mahlí, Éder és Jerémót. 24Ezek voltak Lévi fiai családjaik és családfőik szerint, ahogyan számba vették őket, külön-külön névjegyzékbe véve. Ők végezték az Úr háza szolgálatának a munkáját, húszévestől fölfelé. 25Mert Dávid ezt mondta: Nyugalmat adott népének az Úr, Izráel Istene, és örökre Jeruzsálemben lakik. 26Ezért a lévitáknak nem kell többé hordozniuk sem a hajlékot, sem a szolgálatukhoz szükséges egyéb fölszerelést. 27Mert Dávid utolsó rendelkezése szerint állították össze Lévi fiainak a jegyzékét húszévestől fölfelé. 28Álljanak Áron fiainak a rendelkezésére az Úr házának szolgálatában az udvaroknál, a kamráknál és minden szent dolog tisztán tartásánál és az Isten háza körüli szolgálat teljesítésében, 29a sorba rakott kenyereknél, az ételáldozathoz való finomlisztnél, a kovásztalan lepényeknél, a sütőlapoknál, a tésztagyúrásnál és minden űr- és hosszmértéknél. 30Álljanak ott minden reggel, hogy hálát és dicséretet mondjanak az Úr nak, ugyanígy esténként is, 31és ha égőáldozatot mutatnak be az Úr nak szombatonként, újholdkor és az ünnepeken, megszabott számban álljanak állandóan az Úr előtt. 32Végezzék a kijelentés sátra körüli tennivalókat, a szentély körüli tennivalókat meg testvéreik, Áron fiai mellett a tennivalókat, amikor az Úr házában szolgálnak.