Ţefania 3:12-13 12Voi lăsa în mijlocul tău un popor smerit şi mic, care se va încrede în Numele Domnului.

Smerit. Ebr. ani, aici tradus smerit, ca în Zaharia 9,9, sau nenorociţi, ca în Psalmi 9,12. Cuvântul pentru mic poate fi tradus şi el tot prin smerit. Profetul descrie trăsăturile de caracter ale rămăşiţei. Planul lui Dumnezeu era ca printre copiii Lui să nu se găsească nici o persoană îngâmfată, înfumurată, încrezută.

13Rămăşiţele lui Israel nu vor mai săvârşi nelegiuire, nu vor mai spune minciuni şi nici în gura lor nu se va mai găsi o limbă înşelătoare. Ci vor paşte şi se vor odihni, şi nimeni nu-i va tulbura.”

Rămăşiţele. Vezi comentariul la Ioel 2,32. Rămăşiţele la care se face referire aici este grupul menţionat în v. 12 care se va încrede în Numele Domnului. Ei sunt aceia care vor rămâne în Iuda după ce păcătoşii din ţară vor fi fost nimiciţi. Profetul priveşte aici înainte către timpul restaurării menţionat în v. 14-29.

Vor paşte. Profetul foloseşte aici o ilustraţie obişnuită în Vechiul Testament, unde poporul lui Dumnezeu este asemănat cu o turmă de oi condusă de un păstor bun (vezi Psalmul 23).

Deschide Biblia