Zsoltárok könyve 99

1Az ÚR uralkodik, reszkessenek a népek; kerúbokon trónol ő, remegjen a föld! 2Nagy az ÚR a Sionon, és magasan fölötte van minden népnek. 3Magasztalják a te nagy és rettenetes nevedet, mert szent az! 4A hatalmas király szereti a jogosságot! Te határoztad meg, mi a helyénvaló, jogosságot és igazságot szereztél Jákóbban. 5Magasztaljátok Istenünket, az URat, és boruljatok le lábának zsámolya elé, mert szent ő! 6Mózes és Áron az ő papjaival és Sámuel azokkal együtt, akik nevét segítségül hívják: segítségül hívták az URat, és meghallgatta őket. 7Felhőoszlopból szólt hozzájuk, ők pedig megőrizték intelmét és rendelkezését, amelyet adott nekik. 8URunk, Istenünk, te meghallgattad őket. Kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló tetteik miatt. 9Magasztaljátok Istenünket, az URat, és boruljatok le szent hegyén, mert szent az ÚR, a mi Istenünk!