Zsoltárok könyve 98

1[Zsoltár.] Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodálatos dolgokat tett, szabadulást szerzett jobbja, az ő szentséges karja. 2Tudtul adta szabadítását az ÚR, a népek előtt megjelentette igazságát. 3Megemlékezett kegyelméről és Izráel házához való hűségéről. Látta a föld minden határa Istenünk szabadítását. 4Ujjongj az ÚRnak, te egész föld, örömmel énekeljetek és zengjetek! 5Zengjetek az ÚRnak hárfával, hárfával és énekléssel, 6harsonákkal és kürtzengéssel ujjongjatok a király, az ÚR előtt! 7Harsogjon a tenger és ami betölti, a földkerekség és akik lakják. 8Tapsoljanak a folyamok, a hegyek együtt örvendezzenek 9az ÚR előtt, mert eljön megítélni a földet. Igazsággal ítéli a világot és méltányossággal a népeket.