Zsoltárok könyve 97

1Az ÚR uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzen a rengeteg sziget! 2Felhő és homály van körülötte, jog és igazság trónjának alapja. 3Tűz jár előtte, és körös-körül megégeti szorongatóit. 4Villámai megvilágítják a világot, látja ezt a föld, és megremeg. 5A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az ÚR előtt, az egész föld Ura előtt. 6Az egek hirdetik igazságát, és minden nép látja dicsőségét. 7Megszégyenülnek a faragott képek szolgái, mind, akik bálványokkal dicsekednek; leborul előtte minden isten. 8Hallja ezt Sion, és örvendezik, Júda leányai örülnek ítéleteidnek, URam! 9Mert te vagy, URam, a legfelségesebb az egész földön, messze fölötte állsz minden istennek! 10Ti, akik szeretitek az URat, gyűlöljétek a gonoszt! Megőrzi ő kegyeseinek lelkét, megszabadítja őket a gonoszok kezéből. 11Világosság támad föl az igazra és öröm a tiszta szívűekre. 12Örüljetek, ti igazak, az ÚRban, és áldjátok szent emlékezetét.