Zsoltárok könyve 96

1Énekeljetek az ÚRnak új éneket, énekelj az ÚRnak, te egész föld! 2Énekeljetek az ÚRnak, áldjátok nevét, napról napra hirdessétek szabadítását! 3Beszéljétek el dicsőségét a népek között, csodáit minden nemzet között. 4Mert nagy az ÚR, és igen dicsérendő, félelmetes minden isten fölött. 5Mert a népek minden istene csak bálvány, de az ÚR egeket alkotott. 6Pompa és fenség jár előtte, ékesség és méltóság van az ő szentélyében. 7Adjatok az ÚRnak, népek nemzetségei, adjatok az ÚRnak dicsőséget és tisztességet! 8Adjátok meg az ÚRnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be udvaraiba! 9Boruljatok le az ÚR előtt szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld! 10Mondjátok a népek között: Az ÚR uralkodik. Bizony megerősítette a fölkerekséget, nem inog, igazsággal ítéli a népeket. 11Örüljenek az egek, örvendezzen a föld, harsogjon a tenger és minden benne lévő! 12Viduljon a mező és minden, ami rajta van; örvend akkor az erdő minden fája is 13az ÚR előtt, amikor eljön, mert eljön, hogy megítélje e földet. Igazsággal ítéli majd a világot és hűségével a népeket.