Zsoltárok könyve 93

1Uralkodik az ÚR, méltóságba öltözött. Felöltözött az ÚR, hatalmat övezett magára. Megerősítette a mindenséget is, hogy meg ne inogjon. 2Ősidőktől fogva bizton áll királyi trónod, öröktől fogva vagy te! 3A folyóvizek, URam, a folyóvizek hangosan zúgnak, a folyóvizek hullámokat vetnek. 4A nagy vizek zúgásánál, a tenger felséges morajlásánál fenségesebb az ÚR a magasságban. 5Bizonyságaid igen biztosak, házadat szentség ékesíti, URam, örökre.