Zsoltárok könyve 91

1Aki a Felséges rejtekében lakik, az a Mindenható árnyékában nyugszik. 2Azt mondom az ÚRnak: oltalmam és váram, Istenem, őbenne bízom! 3Mert ő szabadít meg téged a madarász csapdájából, a veszedelmes dögvésztől. 4Tollaival befedez téged, és szárnya alatt lesz oltalmad. Pajzs és páncél a hűsége. 5Nem kell félned az éjszakai rettentéstől, sem a repülő nyíltól nappal, 6sem a dögvésztől, amely a homályban jár, sem pedig a döghaláltól, amely délben pusztít. 7Ha ezren esnek is el oldalad mellől és tízezren jobb kezed felől, hozzád nem is közelít. 8Bizony szemed csak nézi azt, és meglátod a gonoszok megbüntetését! 9Ha az ÚR a te oltalmad, és a Felségest választod hajlékodul, 10nem érhet téged veszedelem, és csapás sem közeleg sátradhoz. 11Mert azt parancsolta felőled angyalainak, hogy őrizzenek téged minden utadon. 12Tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. 13Oroszlánon és viperán jársz, eltaposod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet. 14Mivel ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, fölmagasztalom, mert ismeri nevemet! 15Ha segítségül hív engem, meghallgatom őt. Vele vagyok nyomorúságában, megmentem és megdicsőítem őt. 16Hosszú élettel elégítem meg, és megmutatom neki szabadításomat.