Zsoltárok könyve 87

1[Ének. Kórah fiainak zsoltára.] Szent hegyen vetette meg alapját, 2szereti az ÚR Sion kapuit, jobban, mint Jákób minden hajlékát. 3Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, Isten városa! [Szela] 4Egyiptomot és Babilónt azok közé számolhatom majd, akik ismernek engem. Íme, Filisztea, Tírusz és Kús: mind ott születtek. 5Sion felől pedig ezt mondják: Ez is, és az is ott született. Maga a Felséges erősíti meg ezt. 6Az ÚR beírja a népek feljegyzésekor: ez ott született! [Szela] 7És táncolva éneklik: minden forrásom tebenned van.