Zsoltárok könyve 84

1[A karmesternek: „A szőlőtaposók” dallamára. Kórah fiainak zsoltára.] (2) Mily kedvesek a te hajlékaid, Seregek URa! 2(3) Vágyódik, sőt eleped a lelkem az ÚR udvarai után, szívem és testem ujjong az élő Istennek. 3(4) A veréb is talál házat és a fecske is fészket magának, ahová fiókáit helyezze oltáraidnál, ó, Seregek URa, én Királyom és én Istenem! 4(5) Boldogok, akik a te házadban laknak, szüntelen dicsérhetnek téged. [Szela] 5(6) Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és akinek a te ösvényeid vannak a szívében. 6(7) Ha a Siralom völgyén mennek át, forrássá teszik azt. Az őszi eső is áldással borítja el azt. 7(8) Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. 8(9) URam, Seregek Istene! Hallgasd meg könyörgésemet! Figyelmezz rám, Jákób Istene! [Szela] 9(10) Mi pajzsunk! Tekints ránk, Istenünk, és lásd meg fölkented arcát! 10(11) Mert jobb egy nap a te udvaraidban, mint ezer másutt. Inkább akarok az én Istenem házának a küszöbén ülni, mint a gonosz sátrában lakni! 11(12) Mert nap és pajzs az ÚR Isten, kegyelmet és dicsőséget ad az ÚR. Nem vonja meg a jót azoktól, akik feddhetetlenül élnek. 12(13) Seregek URa! Boldog ember az, aki benned bízik.