Zsoltárok könyve 83

1[Ének. Ászáf zsoltára.] (2) Istenem, ne maradj veszteg, ne hallgass, ó, Istenem, ne légy tétlen! 2(3) Mert íme, háborognak ellenségeid, és gyűlölőid fölemelik fejüket. 3(4) Néped ellen ravasz terveket szőnek, és tanácskoznak védenceid ellen. 4(5) Azt mondják: Gyertek, veszítsük el őket, hogy megszűnjön e nép, és ne emlegessék többé Izráel nevét! 5(6) Együtt, egy szívvel tanácskoztak, szövetséget kötöttek ellened: 6(7) az edómiak sátrai és az izmáeliek, a móábiak és a hagriak, 7(8) Gebál, Ammón és Amálék, Filisztea Tírusz lakóival együtt. 8(9) Asszíria is szövetkezett velük, segítőjévé lettek Lót fiainak. [Szela] 9(10) Úgy bánj velük, mint Midjánnal, mint Siserával, mint Jábinnal a Kísón- pataknál; 10(11) akik elvesztek Éndórnál, és a föld trágyájává lettek. 11(12) Tedd őket és előkelőiket olyanná, mint Órebet és Zeébet, mint Zebahot és Calmunnát minden fejedelmükkel együtt, 12(13) akik ezt mondták: Foglaljuk el magunknak Isten hajlékát! 13(14) Istenem! Tedd őket olyanná, amilyen a forgószél és amilyen a szélfútta polyva. 14(15) Ahogyan a tűz fölgyújtja az erdőt, és a láng fölégeti a hegyeket, 15(16) úgy kergesd őket szélvészeddel, és úgy rettentsd őket forgószeleddel! 16(17) Borítsd be arcukat gyalázattal, hogy keressék, URam, a te nevedet! 17(18) Szégyenüljenek meg, és rettenjenek el örökre, piruljanak és pusztuljanak el! 18(19) Tudják meg, hogy te, akinek ÚR a neve, egyedül te vagy felséges Isten az egész földön!