Zsoltárok könyve 82

1[Ászáf zsoltára.] Isten elfoglalta a helyét az ő gyülekezetében, ítéletet tart az istenek között. 2Meddig ítéltek még hamisan, és pártoljátok a gonoszokat? [Szela] 3Védelmezzétek a szegények és árvák jogát, szolgáltassatok igazságot a nyomorultnak és elnyomottnak! 4Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, szabadítsátok ki a gonoszok kezéből! 5Nem tudnak, nem értenek semmit, sötétségben járnak. A földnek minden alapja inog. 6Én mondtam: istenek vagytok ti, és a Felséges fiai vagytok ti mindnyájan. 7Mindazonáltal úgy haltok meg, mint a közember, és úgy hullotok el, mint bármelyik főember. 8Kelj föl, Istenem, ítéld meg a földet, mert minden nép a te örökséged.